Apps ontwikkelen

Denk je eraan je eigen App te laten bouwen voor je klanten of voor gebruik op de werkvloer? Het is vaak eenvoudig en snel gerealiseerd. 

Ga eens met ons in gesprek. Een korte analyse tijdens het eerste (natuurlijk vrijblijvende) gesprek werkt verhelderend.

ERP

Tablets zijn op de werkvloer eenvoudig in te zetten ten behoeve van controle op processen of als point of entry. Koppelingen met ERP systemen zijn verrassend snel te realiseren en verhogen de efficiency.

Dag dure PC en Server

Met het gebruik van webtechnologie in ERP en kantoor toepassingen neemt ook de afhankelijkheid van computers en servers af. Hoeveel betaalt u jaarlijks aan netwerkbeheer, ondersteuning en training. Wij leggen liever de focus op efficiency van bedrijfsprocessen. Daar valt namelijk geld te verdienen!

Optimatiseren, verlengen van uw investering

Nog even door met gedane investeringen? Logisch natuurlijk, maar laat ons dan even optimatiseren. We verbeteren de benutting van bestaande investeringen met bedrijfsprocessen als uitgangspunt. Bestaande hard- en software worden optimaal ingezet en geleidelijk verlagen we de beheerlasten. Binnen het bedrijfsproces kijken we waar oudere werkstations vervangen kunnen worden door platform onafhankelijke tablets en verlagen zo langzaam de beheerslasten. 

Gegarandeerd een optimale investering!